Make your own free website on Tripod.com
Back

1983 versus 2002

1983:Verbod om Joden met hakenkruis af te beelden

Partijen: Openbaar Ministerie vs Palestina Comite Wetsartikelen: IVBPR art. 19; EVRM art. 10; Grondwet art. 7; Sr art. 137e; Sr art. 261 Gerechtshof 's Hertogenbosch, 22 september 1982 Hoge Raad, 6 december 1983

Verspreiden en ter verspreiding in voorraad hebben van prentbriefkaarten met daarop een voorstelling van een tweetal gedeeltelijke afgebeelde krijgslustig uitziende personen , waarvan de ene wordt aangeduid als "Israel", de andere met een hakenkruis, terwijl die twee aanduidingen in de ruimte tussen die twee afbeeldingen worden verbonden met een teken.

Beroep tegen veroordeling wegens het plegen of medeplegen van het misdrijf van artikel 137e Sr. verworpen. Te laat schriftuur ingediend; geen grond voor ambtshalve vernietiging, dus verwerping van het beroep. Uitgebreide conclusie van Advocaat-Generaal Leijten: Toereikend bewijs dat verdachte (lid van het Palestina-comite) moest vermoeden dat de afbeelding op de kaart, voorstellende een tweetal gedeeltelijk afgebeelde soldaten, waarvan de ene helft wordt geduid met Israel, de andere met een hakenkruis beledigend is voor Joden in het algemeen.

Van de website van Likud Nederland


2002: Moefti heeft begrip voor demonstranten met hakenkruizen.

NOS-Teletekst pagina 104 zondag 21 april 2002

Haselhoef:begrip voor hakenkruisen

HILVERSUM Imam Haselhoef kan begrijpen dat moslims vorige week in Amsterdam in een anti-Israel-betoging borden droegen waarop hakenkruisen stonden.Die kruisen waren niet tegen de joden in Nederland gericht maar vormden een symbool van de "lotsverbondenheid met de Palestijnen", zei hij in het tv-programma Buitenhof.

De betogers die de borden droegen, vergelijken de huidige politiek van Israel met die van Hitler,meent hij.

Haselhoef baarde in november opzien met zijn uitspraak dat homo's de doodstraf verdienen wanneer ze in het openbaar uitkomen voor hun geaardheid.Later bood hij daarvoor zijn excuus aan.