Make your own free website on Tripod.com

Israelinformatie
Het laatst nieuws van Arutz 7

 

Naar de Artikelensectie


Jul. 22, 2003
JPost.com JERUSALEM Post Oct. 22, 2004 19:29 | Updated Oct. 22, 2004 19:35

Vancouver mosque leader preaches killing Jews

Mosque leader Younus Kathradra spoke of killing Jews soon after the assassination of Hamas leader Sheikh Ahmed Yassin in the spring.

A recording of his speech was posted on the mosque's Web site. In it Kathradra says, "We are dealing with a people ... the brothers of the monkeys and the swine ... whose treachery is well known. We should all remember ... that these are people who will never keep their word," he was quoted on CBS News as saying.

Kathradra also said in his sermon that the Koran views Jews as a treacherous people.

"Today we hear from... those who claim to be Muslims. We hear them, telling us that we must have love and must live in peace with these Jews. The reality is there is never going to be peace with them [the Jews]."

Oftewel in het Nederlands:

Laatste nieuws uit Israel

Canadese imam roept op tot vermoorden van joden

Imam Younus Kathradra zegt van de Joden op de website van zijn moskee: "We hebben te maken met een volk ... de broers van apen en zwijnen ... wiens verraderlijkheid algemeen bekend is. We moeten allen bedenken ... dat dit mensen zijn die nooit hun woord zullen houden," zo citeert CBS News hem.

Kathradra zei verder in zijn preek dat de Koran de Joden als een verraderlijk volk ziet.

"Nu horen we van... degenen die beweren moslim te zijn, dat we de joden moeten liefhebben en in vrede met hen moeten leven. De realiteit is, dat er nooit vrede met de joden zal komen."

Nieuws van Debka File
Adnan al Ghoul tweede man van Hamas in Gaza gedood door Israelische troepen. Hij werd al meer dan 10 jaar gezocht, was verantwoordelijk voor meer dan 100 IsraŽlische doden. Hij en zijn hoofdassistent Muhammed Abbas gedood toen hun auto in Jebalya, in het noorden van de Gazastrook werd geraakt, kort nadat twee Kassamraketten waren afgevuurd over de grens naar Sderot. Geen schade aan de IsraŽlische stad.
Sderot is een stad binnen de Groene Lijn, de grens van 1967. Niet een nederzetting zoals vaak wordt beweerd in het Nederlandse nieuws. Dit terzijde.

Debkafile: Kassams worden na acht dagen rust weer afgevuurd vanuit Gaza en daarmee wordt de stille overeenkomst om het palestijnse rakettenvuur tegen IsraŽl te stoppen in ruil voor het opschorten van executeren van hamasleiders, geschonden.

Shaat, PLO functionaris Shaat deelt mee dat vijf Europese Ministers van Buitenlandse Zaken in de nabije toekomst in Ramallah zullen aankomen om te proberen een eind te maken aan de IsraŽlische belegering van Arafat en opnieuw opvatten van de vredesonderhandelingen met hem als deelnemer.

Shaat 'vergeet' te vermelden dat Europa voorwaarden heeft gesteld aan dit initiatief: de lang-verwachte handtekening van Arafat op protocollen voor volledige hervormingen van het Palestijns gezag en de veiligheidsdiensten.

Adnan al Ghoul, wanted by Israeli for more than a decade for more than 100 Israeli deaths, and his chief assistant Muhammed Abbas died when their car was struck in northern Gaza Strip Jebalya shortly after two Qassam missiles were fired across the border at Sderot. No harm caused the Israeli town.

DEBKAfile adds: Qassam launchings resumed from Gaza after eight days thus violating the unspoken bargain to halt Palestinian missile fire against Israel in return for suspension of targeted assassinations against Hamas.

PLO official Shaat reports 5 European foreign ministers soon due in Ramallah to seek end to Israeli siege of Arafat and resumption of peace talks with his participation.

DEBKAfile: Shaat omitted to mention European pre-conditions for this initiative: Arafatís long-withheld signature on protocols enacting full reforms of Palestinian administration and security services

 

</body>
</html>